Mishandling av tekst

«Jag ville säga till er att det inte räckte med att skriva bra eller dårligt, att skriva vakra eller mycket vackra texter. Jag sa också till er at man måste skriva utan att ändra på något, inte nödvändigtvis fort, i rask takt, nej, men i överensstämmelse med sig själv och med den stund man genomlever, själv, i den stunden slunga ut texten, nästan misshandla den, ja, misshandla den, inte ta bort något av dess överflödig massa, ingenting, lämna den obesuren tillsammans med resten, inte dämpa vare sig snabbhet eller lånsamhet, lämna allt som det är när det just träder i dagen.»

Marguerite Duras

Jeg vet ikke om det går an å skrive godt på den måten Duras vil at man skal gjøre det. Jeg tror at det kan bli både veldig bra og veldig dårlig, men at det kan være et slags mål å strekke seg etter selv når det man egentlig gjør er det stikk motsatte.

Legg inn en kommentar