En litterær vandrepokal?

Vagant er kåret til årets tidsskrift 2013. Gratulerer til 25-års jubilanten!

Prisen er vel fortjent, men jeg tillater meg likevel å spørre:

Har denne prisen blitt en vandrepokal for tidsskrifter med litterært fortegn?

I fjor var det Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift som vant. I 2011 vant Bokvennen. Året før var det riktignok Syn og Segn som dekker et noe bredere felt (men med det svært litterære forlaget Samlaget i ryggen). I 2009 da var det jo Vinduet som vant.

Alle disse er fantastisk gode blader, som litteraturinteressert i Norge føler jeg meg svært priviligert, men hva med alle andre fagfelt og deres tidsskrifter? Hvorfor må de alltid se seg slått av litterær tyngde?

Til neste år må nok juryen likevel finne på noe nytt for nå er det vel nesten ikke flere litterære tidsskrifter igjen. Norske Granta? La Granada?

3 Comments

  1. Interessant at du tar opp dette! Først av alt: Vagant er på alle vis eit solid, godt og utfordrande tidsskrift, som det ligg mykje nestengratis arbeid og idealisme bak. Så det var godt dei fekk prisen!

    Men eg har tidlegare lurt på kor stor konkurransen om å bli kåra til Årets tidsskrift er, dvs. kor mange tidsskrift det fins i Norge, og om det bortimot er slik at tittelen i praksis vil «gå på omgang». No har eg undersøkt, og Norsk Tidsskriftforening har 86 medlemmar. Eg veit det ikkje sikkert, men vil nesten tru at det er desse som blir vurderte til prisen.

    Elles ser eg at det er fleire i årets jury som har litterær bakgrunn/kompetanse, og juryen er generelt prega av kunstkompetanse heller enn annan fagleg spesialkompetanse. Det vil jo derfor vere langt enklare for dei å vurdere tidsskrift innan desse fagfelta enn andre smalare og meir akademiske fagtidsskrift. Eg har vore i nokre juryar sjølv, og veit at juryarbeidet ofte kan handle om å finne kompromisskandidatar. Men etter å ha sett på jurysamansetninga her, har eg ingen grunn til å tru at det er tilfellet her, nettopp på grunn av det med sams kunstfagleg (inkludert litterær) kompetanse.

    Reply
  2. Jeg lurer på om et blad om golf, rasehunder eller hagearbeid kunne vunnet denne prisen. Vurderes de på lik linje med dette tunge intellektuelle og idybdegående, eller er nettopp de egenskapene en forutsetning? Et tidsskrift kan jo være så mye og hvis jurymedlemmene er begrenset til en kunstnerisk intellektuell sfære legger nok dette også premissene for hva som anses som kvalitet. Forøvrig foretrekker jeg de samme tidsskriftene som juryen, men det er et smalt interesseområde.

    Reply

Legg inn en kommentar