Bookslut for president

Dette sitatet fra Jessa Crispin har jeg lest når jeg har hentet melk i kjøleskapet siden januar.

Jeg har fulgt denne litteraturbloggen som heter Bookslut i fem år nå.

Den drives av Jessa Crispin og Michael Schaub, som jeg tror på et tidspunkt var kjærester, og Bookslut er bastarden deres på en måte. Hun ble unnfanget en våt natt ute på byen da Jessa Crispin skriblet ned hvordan hennes drømmenettsted skulle være på en serviett.

Jessa Crispin har en karakteristisk smak i litteratur. Blant annet er hun ofte svært kritisk til det New York Times og det de store litteraturinstitusjonene i USA kårer til det nye store. Hun har gjort mye for små forlag, utenlandske bøker og hun liker å trekke frem sær litteratur som ellers ikke ville fått mye oppmerksomhet.

I tillegg har hun en sarkastisk form for humor, som har blitt et slags varemerke for Bookslut, og som gjør at selv om de skriver om forfattere man aldri har lest, og sannsynligvis aldri vil lese, så er det likevel interessant og artig, fordi Bookslut har ofte en skjev vinkel på det hele.

Nå er den hundrede utgaven av Bookslut ute, og Jessa Crispin har blitt en slags celebritet i litterære sirkler i USA. Hun minner litt om Virginia Woolf av utseende.

Jessa og Michael feirer jubileet sitt med en mailutveksling der de husker tilbake på hvordan Bookslut oppstod og hva som har hendt siden da. Brevene utgjør en slags kjærlighetserklæring til Bookslut og litteratur.

Jessa forteller blant annet om hvor skuffet hun var over hvordan litteratur ble behandlet på internett på begynnelsen av 2000-tallet. 

«I just knew about Amazon customer comments, which is where intelligent criticism goes to be violently murdered with power tools.» skriver hun.

I løpet av årene Bookslut har eksister har de også begynt å holde arrangementer og opplesningskvelder for litteraturen de ønsker å fremme.

«And people got laid when they came to those readings. How could they not, with the booze and the hotness and the poetry flying around.»

 Booksluts er herved anbefalt. Her er også en link til hele mailutvekslingen mellom Jessa Crispin og Michael Schaub.

Legg inn en kommentar