America´s Funniest Home Videoes 2012 samlet

afv1hoved

Den lille chapbook-diktsamlingen jeg gav ut i mai er utsolgt fra forlaget (alle 50 eks), men nå er den med i denne fine boka fra AFV.

Her er alle som gav ut chapbøker i på AFV i fjor samlet i én utgivelse. Den koster 150 kroner og finnes bare i 100 eks. som blir å få kjøpt på forlagets nettside og i diverse bokhandler etterhvert.

Det blir også en slippfest på Cappelens Forslag i Oslo den 21. mars, der man kan kjøpe boka og noen av bidragsyterne (også jeg) skal lese.

Layouten på de originale utgivelsene er beholdt. Jeg stilte AFV-redaktør Kenneth Pettersen noen spørsmål om utgivelsen via mail

Alle mailer jeg får av ham for tiden er punktvise lister. Nå føler jeg at det har blitt hans stil å gjøre det sånn. Jeg vil ikke forstyrre stilen. Derfor gjengir jeg også svarene på tilsvarende måte her.

Kenneths punkter om hvorfor opplaget er så lite, hvorfor layouten er den samme og hva slags fellestrekk forfatterne i AFV 2012 har hatt:

 • Dette er det eneste opplaget som vil bli trykket av 2012, 100 eksemplarer, det er fremdeles rikelig med eksemplarer igjen. Vi ønsker å ‘nå ut’, men har lave forventninger til salg (på grunn av lav selvfølelse og/el. -tillit) og ønsker ‘eksklusivitet’ (på grunn av høy selvfølelse og/el. -tillit).
 • Vi valgte å trykke boken som faksimiler av chapbookene fordi (a) vi var allerede fornøyde med designen av hver chapbook, som ofte også gikk ‘i dialog’ med tekstenes innhold (b) vi ønsket å formidle et inntrykk av at antologien var sekundær til chapbookene, en form for dokumentasjon av allerede eksisterende materiale (c) vi ønsket å oppnå en scanner-estetikk i boken, som virket tilfredsstillende for meg og formgiver Jens Johan Tandberg.
 • Da vi begynte prosjektet, var vi usikre på om vi skulle ha et manifest som vi tok utgangspunkt fra i valg av tekster, men valgte å heller lete etter enn helhet i etterkant, og stole på en slags sammenheng i vår ‘personlige smak’. Tror jeg, mens 2012-prosjektet pågikk, så en større grad av sammenheng mellom tekstene enn det som faktisk var tilfellet. Synes hver tekst står godt på egne ben, men ser også at de i form og/eller innhold forholder seg til ‘samtidighet’ på et eller annet vis, eller å være ung eller noe. Synes også mange er relativt humoristiske.

Følgende bidrar i boken AFV2012

 • Kenneth Pettersen
 • David Fishkind
 • Liam Adams, oversatt av Kristina Leganger Iversen
 • Kristine Kleppo
 • Adrian Waldenstrøm
 • Unnveig Aas
 • Alexander Fallo Huslænd
 • Caspar Eric
 • Daniel Vatsvåg
 • Ole-Petter Arneberg

afvdukoppeafv marmornede
Alle foto: Thomas Røst Stenerud

3 Comments

Legg inn en kommentar